Službeno glasilo 4/16

Službeno glasilo 4/16

3115
  • Izvršenje proračuna za 2015. godinu Općine Ražanac
  • Prijedlog odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Ražanac u svrhu rješavanja imovinsko pravnih odnosa između Općine Ražanac i trećih osoba
  • Prijedlog odluke o pravilima za izbor Vijeća mjesnih odbora Općine Ražanac
  • Prijedlog odluke o imenovanju stalnog sastava Općinskog izbornog povjerenstva za izbor članova Vijeća mjesnih odbora Općine Ražanac
  • Prijedlog odluke o visini naknade tijelima za provedbu izbora za izbor članova Vijeća mjesnih odbora Općine Ražanac
  • Prijedlog izmjene i dopune odluke o imenovanju stožera zaštite i spašavanja Općine Ražanac
  • Prijedlog odluke o osnivanju dječjeg vrtića Ražanac

Službeno glasilo_04_2016