Službeno glasilo 3/16

Službeno glasilo 3/16

3151
  • Prijedlog programa građenja i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
  • Prijedlog programa javnih potreba na području društvene brige o djeci, školstvu i socijalne skrbi za 2016. godinu
  • Prijedlog programa javnih potreba u kulturi za 2016. godinu
  • Prijedlog programa javnih potreba u sportu za 2016. godinu
  • Prijedlog proračuna za 2016. godinu
  • Prijedlog zaključka o financijskom planu Knjižnice Jurja Barakovića Ražanac za 2016. godinu
  • Analiza sustava i zaštite spašavanja za 2016. godinu
  • Prijedlog odluke o osnivanju „Dječjeg vrtića“ Ražanac
  • Prijedlog izmjene odluke o imenovanju Vijeća za koncesijska odobrenja

Službeno glasilo_3_2016