Službeno glasilo 12/2018

Službeno glasilo 12/2018

1136
  • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ražanac od 01.01.2018.-30.06.2018.
  • Izmjena i dopuna Plana Proračuna Općine Ražanac za 2018. godinu
  • Izmjena i dopuna Financijskog plana Knjižnice Juraj Baraković za 2018. godinu
  • Izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića Ražanac za 2018. godinu
  • Odluka o osnivanju vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti Općine Ražanac

sluzbeno-glasilo-12_2018