Službeno glasilo 12/16

Službeno glasilo 12/16

1440
  • Program građenja i održavanje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
  • Program javnih potreba u kulturi za 2017. godinu
  • Program javnih potreba na području društvene brige o djeci, školstvu i socijalne skrbi za 2017. godinu
  • Program javnih potreba u športu za 2017. godinu
  • Proračun Općine Ražanac za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu
  • Odluka o izvršenju proračuna za 2017. godinu
  • Zaključak o financijskom planu Knjižnice za 2017. godinu
  • Zaključak o financijskom planu dječjeg vrtića Ražanac za 2017. godinu

sluzbeno-glasilo-_12_2016