Službeno glasilo 10/18

Službeno glasilo 10/18

1536
  • Odluka o novčanoj pomoći za Josipa Miočića
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Ražanac
  • Odluka o osnivanju vlastitog pogona

sluzbeno-glasilo-_10_2018