Službeno glasilo 10/16

Službeno glasilo 10/16

1404
  • Izvješće o radu načelnika Općine Ražanac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine
  • Zaključak o izvještaju o prihodima i primicima te rashodima i izdacima proračuna za razdoblje od 01.01.2016. – 30.06.2016.
  • Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Ražanac za razdoblje 01.2016. – 30.06.2016.
  • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Ražanac
  • Statut Dječjeg vrtića Ražanac
  • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu  i načinu rada Dječjeg vrtića Ražanac
  • Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Ražanac
  • Odluka o provedbi Natječaja za dodjelu studentskih potpora
  • Odluka o kriterijima i načinu sufinanciranja troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola Općine Ražanac za školsku godinu 2016/23017
  • Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora Općine Ražanac

Službeno glasilo_10_2016