Službeno glasilo 06/17

Službeno glasilo 06/17

1524
  • Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave u Općini Ražanac
  • Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o utvrđivanju mjerila za sudjelovanje roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića Ražanac
  • Odluka o obavljanju cestovnog lokalnog linijskog prijevoza putnika na području Općine Ražanac
  • Izmjena i dopuna Odluke o imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja na području Općine Ražanac
  • Izmjena i dopuna Odluke o osnivanju Općinskog Povjerenstva za procjenu šteta od elementarne nepogode

sluzbeno-glasilo-_06_2017