Službeno glasilo 02/2018

Službeno glasilo 02/2018

1118
  • Plan prijma u Jedinstveni upravni odjle Općine Ražanac za 2018. godinu
  • Odluka o imenovanju v.d. ravnateljice Knjižnice Jurja Barakovića Ražanac
  • Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća dječjeg vrtića Ražanac

sluzbeno-glasilo-_02_2018