Službeni glasnik 19/2020

Službeni glasnik 19/2020

761

 

  • Izmjena i dopuna Plana Proračuna Općine Ražanac za 2020.godinu
  • Zaključak o II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana Dječjeg vrtića Ražanac za 2020.godinu
  • Zaključak o Izmjenama i dopunama Financijskog plana Knjižnice Juraj Baraković za 2020.godinu
  • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića
  • Odluka o usvajanju godišnjeg Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Ražanac za 2021.godinu
  • Odluka o proglašenju dobara od lokalnog značaja
  • Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisanog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada

Službeno glasnik _19_2020