Službeni glasnik 17/2019

Službeni glasnik 17/2019

1287
  • Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone na području Općine Ražanac u 2020. godini
  • Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Ražanac za 2019. godinu
  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim porezima
  • Odluka o imenovanju ravnateljice Knjižnice Jurja Barakovića Ražanac
  • Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenuutjecaja na okoliš za izradu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ražanac

sluzbeni-glasnik-_17_2019