Službeni glasnik 16/2019

Službeni glasnik 16/2019

1085
  • Plan proračuna Općine Ražanac za 2020. god. s projekcijama za 2021. i 2022. godinu
  • Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukturu za 2020. godinu
  • Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
  • Zaključak o Financijskom planu Dječjeg vrtića Ražanac za 2020. god. s projekcijama za 2021. i 2022. godinu
  • Zaključak o Financijskom planu Knjižnice Juraj Baraković Ražanac za 2020. god. s projekcijama za 2021. i 2022. godinu
  • Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ražanac
  • Odluka o koeficijentima za obraču plaća službrnika i namještenika Općine Ražanac
  • Odluka o raspisivanju natječaja radi prodaje građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac

sluzbeni-glasnik-_16_2019