Službeni glasnik 14/2020

Službeni glasnik 14/2020

781
  • Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine
  • Polugodišnje izvješće o izvršenje Proračuna Općine Ražanac od 01.01.2020 do 30.06.2020.
  • Zaključak o izvršenju financijskog plana Knjižnice Juraj Baraković za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine
  • Zaključak o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića Ražanac za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine
  • Odluka o financiranju nabave radnih bilježnica za učenike od 1 – 8 razreda OŠ Jurja Barakovića
  • Odluka o kriterijima i načinu sufinanciranja troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola Općine Ražanac za školsku godinu 2020./2021.
  • Odluka o provedbi Natječaja za dodjelu studentskih potpora za akademsku godinu 2020./2021. godinu
  • Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Ražanac za 2019. godinu
  • Odluka o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja morske luke u Ražancu – UPU “Porat”
  • Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Ražanac

sluzbeno-glasilo-_14_2020