Službeni glasnik 13/2021

Službeni glasnik 13/2021

600
 • Odluka o II. Izmjenama i dopunama Plana proračuna za 2021.godinu s projekcijama za 2022. i 2023.godinu
 • Izmjena i dopuna Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
 • II .Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021.godinu
 • Zaključak o I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana Dječjeg vrtića Ražanac za 2021.godinu
 • Zaključak o I. izmjenama i dopunama Financijskog plana Knjižnice Juraj Barković Ražanac za 2021.godinu
 • Plan proračuna Općine Ražanac za 2022.godinu s projekcijama za 2023. i 2024.godinu uz obrazloženje
 • Odluka o izvršavanju proračuna za 2022.godinu
 • Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022.godinu
 • Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022.godinu
 • Program javnih potreba u kulturi za 2022.godinu
 • Program javnih potreba u sportu za 2022.godinu
 • Program socijalne skrbi za 2022.godinu
 • Zaključak o financijskom planu Dječjeg vrtića Ražanac za 2022.godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
 • Zaključak o Financijskom planu Knjižnice Juraj Barković Ražanac za 2022.godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju trgovačkog društva ” Komunalac Ražanac” d.o.o.
 • Odluka o imenovanju Uprave društva ” Komunalac Ražanac” d.o.o.
 • Odluka o zaduživanju Općine Ražanac
 • Odluka o raspisivanju natječaja radi prodaje građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac
 • Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Ražanac za 2022.godinu
 • Odluka o privremenoj zabrani građevinskih radova tijekom turističke sezone na području Općine Ražanac u 2022.godinu
 • Odluka o zajedničkom programu Općine Ražanac i Turističke zajednice Općine Ražanac kojom se utvrđuje način korištenja sredstava boravišne pristojbe za 2022.godinu
 • Zaključak o prihvaćanju analize sustava civilne zaštite na području Općine Ražanac za 2022. godinu i godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
 • Odluka o prihvaćanju ponude za dodjelu građevinskog zemljišta radi izgradnje dječjeg vrtića u Radovinu

 

Službeni-glasnik-_13_2021