Službeni glasnik 12/2023

Službeni glasnik 12/2023

292
 •  Odluka o izradi  izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Ražanac
 • Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Ražanac
 • Odluka  o izmjeni Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći  roditeljima novorođene djece
 • Odluka o dodjeli studenskih potpora
 • Odluka o isplati jednokratne  novčane potpore studentima
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na potpis Ugovora o subvencioniranju  linije javnog
 • županijskog prijevoznika putnika ” Liburnija”
 • Zaključak o zahtjevu tvrtke HEP ODS
 • Odluka o proglašenju dobara od lokalnog značaja
 • Odluka o novčanoj pomoći za Bartola Bakića
 • Odluka o donošenju Programa demografskih mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih osoba na području Općine Ražanac
 • Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste- javnog dobra u općoj uporabi
 • Odluka o raspisivanju Natječaja radi prodaje građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac
 • Odluka o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih

odnosa Općine Ražanac i trećih osoba

 • Odluka o raspisivanju Natječaja radi prodaje građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac

u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih osoba

Službeni-glasnik-_12 2023