Službeni glasnik 11/2021

Službeni glasnik 11/2021

687
 • Izmjene i dopune plana javne nabave za 2021. godinu
 • Zaključak o izvršenju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Općine Ražanac za razdoblje od 01.01.2021. godine do 30.06.2021. godine
 • Zaključak o izvršenju financijskog plana za Dječji vrtić Ražanac za razdoblje od 01.01.2021. godine do 30.06.2021. godine
 • Zaključak o izvršenju financijskog plana Knjižnice Juraj Baraković Ražanac za razdoblje od 01.01.2021. godine do 30.06.2021. godine
 • Izmjena i dopuna Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općin e Ražanac
 • Odluka o osnivanju trgovačkog društva „Komunalac Ražanac“ d.o.o.
 • Odluka o stavljanju van snage Odluke o osnivanju podružnice Dječjeg vrtića Ražanac
 • Izmjena i dopuna Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Ražanac
 • Odluka o davanju suglasnosti na zahtjev Josipa Miletića
 • Odluka o odbijanju o zahtjevu Vesne Škulić
 • Odluka o raspisivanju natječaja radi prodaje građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac u svrhu izgradnje benzinske postaje sa popratnim sadržajem

Službeni glasnik _11_2021