Službeni glasnik 12/2019

Službeni glasnik 12/2019

1144
  • Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine
  • Polugodišnji izvještaj Proračuna Općine Ražanac od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine
  • Zaključak o izvršenju financijskog plana Knjižnice Juraj Baraković za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.
  • Zaključak o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića Ražanac za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine
  • Odluka o donošenju procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Ražanac
  • Odluka o imenovanju članova Općinskog povjerenstva za procjenu štete od prirodnih nepogoda
  • Odluka o financiranju nabave radnih bilježnica za učenike od 1. do 8. razreda O.Š. Jurja Barakovića
  • Odluka o kriterijima i načinu sufinanciranja troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola Općine Ražanac za školsku godinu 2019/2020
  • Odluka o provedbi natječaja za dodjelu studentskih potpora za akademsku godinu 2019/2020
  • Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Ražanac

sluzbeni-glasnik-11-2019