Službeni glasnik 10/23

Službeni glasnik 10/23

278
 • Izvješće  Općinskog načelnika za razdoblje od 01.01. do 30.06.2023.godine
 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ražanac za 2023.godinu
 • Zaključak o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Ražanac za razdoblje od 01.siječnja do 30.lipnja 2023.godine
 • Zaključak o izvršenju Financijskog plana Knjižnice Jurja Barakovića za razdoblje od 01.siječnja do 30.lipnja 2023.godine
 • Odluka o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa Općine Ražanac i trećih osoba
 • Odluka o raspisivanju natječaja radi prodaje građevinskog zemljišta  u vlasništvu
 • općine Ražanac za mlade osobe
 • Odluka o raspisivanju natječaja radi prodaje građevinskog zemljišta  u vlasništvu

općine Ražanac

 • Odluka o ukidanju statusa nerazvrstane ceste
 • Odluka o usvajanju izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu

Općine Ražanac za 2022.godinu

 • Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Ražanac
 • Odluka o financiranju nabave radnih bilježnica za učenike od 1.-8. razreda Osnovne škole Jurja Barakovića Ražanac za školsku godinu 2023/2024.
 • Odluka o kriterijima i načinu sufinanciranja troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola Općine Ražanac za školsku godinu 2023/2024.
 • Odluka o provedbi Natječaja za dodjelu studenskih potpora za akademsku godinu 2023/2024.
 • Rasprava o zahtjevu Jokić Branka
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Ražanac
 • Rasprava o prijedlogu sporazumu o partnerstvu u provedbi projekta ”ZAŽELI”-prevencija institucionalizacije SF.3.4.11.01
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Općine Ražanac

Službeni-glasnik-_10 2023