Službeni glasnik 10/2019

Službeni glasnik 10/2019

912
  • Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ražanac
  • Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ražanac

sluzbeni-glasnik-_10_2019