Službeni glasnik 08/2021

Službeni glasnik 08/2021

522
  • Izmjena i dopuna Plana Proračuna za 2021. godinu s projekcijama
  • Izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
  • Izmjena i dopuna programa održavanja objekata i uređenja infrastrukture za 2021. godinu
  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja
  • Odluka o proglašenju nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi
  • Odluka o reklamiranju na području Općine Ražanac
  • Odluka o davanju suglasnosti za kratkoročno zaduženje Općine Ražanac

Službeni glasnik _08_2021