Službeni glasnik 08/2020

Službeni glasnik 08/2020

798
  • Odluka o djelomičnom oslobađanju plaćanja naknade za korištenje javne površine na području Općine Ražanac
  • Odluka o privremenom smanjenju osnovice za obračun plaće službenicima i namještenicima Općine Ražanac

sluzbeni-glasnik-_08_2020