Službeni glasnik 07/2020

Službeni glasnik 07/2020

803
  • Pravilnik o lokacijama javnih parkirališta, zonama, vremenu naplate parkiranja i visinama naknade za parkiranje
  • Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Ražanac za 2019. godinu

 

sluzbeni-glasnik-_07_2020