Službeni glasnik 06/2020

Službeni glasnik 06/2020

823
  • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na odluku o upisu djece u Dječji vrtić Ražanac za pedagošku godinu 2020/2021
  • Odluka o upisu djece u Dječji vrtić Ražanac za pedagošku godinu 2020/2021
  • Zaključak o davanju suglasnosti za potpisivanje ugovora o prolongaciji za dopušteno prekoračenje korištenjem minusa po računu

sluzbeni-glasnik-_06_2020