Rezultati lokalnih izbora u Općini Ražanac održanih 20.03.2016. godine

Rezultati lokalnih izbora u Općini Ražanac održanih 20.03.2016. godine

3188

rje_nacelnik_Razanac

rje_vijece_Razanac

zap_nacelnik_Razanac

zap_vijece_Razanac

zbirno_zap_Razanac

ras_nacelnik_Razanac

ras_vijece_Razanac