Proračun Općine Ražanac za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019....