Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića

Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića

289

Poštovani,

temeljem javnog poziva za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2023.g. Općina Ražanac se uspješno aplicirala te joj je od strane Središnjeg ureda za demografiju i mlade dodijeljeno 15.073,01 EUR (113.567,59 kuna) za sufinanciranje Projekta ulaganja u objekte dječjih vrtića.

Izvršeno je postavljanje novih igrala u dvorište Dječjeg vrtića u Ražancu te postavljanje sigurnosne obloge na zidove naprijed navedenog dvorišta.