Pravovaljana kandidacijska lista za izbor članica/članova Općinskog vijeća Općine Ražanac