Poziv za iskaz interesa za zakup štanda

Poziv za iskaz interesa za zakup štanda

457

P  O  Z  I  V

za iskaz interesa za zakup štanda

 

 

Pozivaju se svi zainteresirani vlasnici OPG-ova i Ribarskih obrta s područja Općine Ražanac da prijave svoj iskaz interesa za najam štanda u novoizgrađenoj Tržnici i Ribarnici.

 

Pisano pismo namjere s dokazom vlasništva OPG-a ili Ribarskog obrta dostaviti mailom na komunalac.razanac@gmail.com, osobno ili na adresu:

 

Komunalac Ražanac d.o.o.

Ražanac XVII 61

23248 Ražanac

 

Direktor:

Ante Ivanac dipl.ing.el.

Iskaz interesa