Poziv na javnu raspravu o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja...

Poziv na javnu raspravu o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ražanac

3242

JAVNA RASPRAVU

 o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ražanac

 

1.Javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ražanac (u daljnjem tekstu:Plan), održati će se u periodu od 16.08.2016. godine do 30.08.2016.god. organiziranjem javnog uvida i javnog izlaganja.

 2.Javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ražanac biti će svakog radnog dana osim subote u vremenu od 09,00 do 14.00 sati u prostorijama Općine Ražanac, ulica XVII kbr.61. Na javnom uvidu biti će izložen tekstualni i grafički dio prijedloga, te sažetak za javnost.

3.Javno izlaganje održati će se u četvrtak 25.08.2016. godine u 12.00 sati u prostorijama Općine Ražanac, ulica XVII kbr.61.

 4.Građani i udruge mogu svoja očitovanja, mišljenja, primjedbe, prijedloge upisati u Knjigu primjedbi uz izloženi Prijedlog plana, tijekom cijelog razdoblja uvida, ili ih dati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja.

Pisana očitovanja, mišljenja, primjedbe i prijedloge na Prijedlog plana, koja moraju biti čitko napisana, uz ime i prezime, te adresu podnositelja, građani i udruge kao i tijela državne uprave te pravne osobe s javnim ovlastima mogu dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu, Općine Ražanac do dana 30.08.2016.godine.

Ako u određenom roku građani i udruge ne dostave prijedloge i primjedbe, ili oni nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Ako u određenom roku tijela državne uprave i pravne osobe s javnim ovlastima ne dostave pisano očitovanje, smatrati će se da nemaju primjedbi.

 

NAČELNIK OPĆINE RAŽANAC:

Nikola Miletić, ing.

Poziv za javnu raspravu o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Ražanac

4a GP Razanac IiD PPUO PP 07 2016

4b GP Jovici IiD PPUO PP 07 2016

4c GP Ljubac Krneza i drugo IiD PPUO PP 07 2016

4d GP Radeovin IiD PPUO PP 07 2016

4e GP Rtina IiD PPUO PP 07 2016