Poziv na intervju Zaželi

Poziv na intervju Zaželi

834

 

Predmet:         POZIV NA INTERVJU

                        – poziv, dostavlja se

 

Poštovana,

Zahvaljujemo se na prijavi na poziciju RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI te Vas sa zadovoljstvom obavještavamo da ste zadovoljili administrativne uvjete javnog poziva u sklopu provedbe projekta „Ražanac – moj dom“.

Molimo Vas da se odazovete Pozivu na intervju 16. lipnja 2020. godine (utorak) u 10:00 sati u prostorijama Općinske vijećnice na adresi Ražanac VXII 61, 23 248 Ražanac.

Molimo Vas da potvrdite dolazak na jedan od kontakata u podnožju.

 

S poštovanjem

KLASA: 102-01/20-01/50

URBROJ:2198-10-20-1

Ražanac, 09.06. 2020. godine

 

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Hrvoje Benić, mag.iur.

Adresa: Ražanac XVII 61

23 248 Ražanac

Mobitel: 091/918 17 91

Telefon: 023/651-402

E-mail: razanaczazeli@gmail.com

poziv-na-intervju-za-zazeli