Poziv na intervju – Projekt Zaželi

Poziv na intervju – Projekt Zaželi

221

Poštovani,

Zahvaljujemo se na prijavi na poziciju  Gerontodomaćica / gerontodomaćin – pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama sa invaliditetom te Vas sa zadovoljstvom obavještavamo da ste ispunili administrativne uvjete javnog poziva u sklopu provedbe projekta „Ražanac – moj dom+“.

Molimo Vas da se odazovete Pozivu na intervju 11. ožujka 2024. godine (ponedjeljak) u 09:00 sati u prostorijama Općinske vijećnice na adresi Ražanac XVII 61, 23248 Ražanac.

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

Anita Krpina, struč.spec.admin.publ.