Pojašnjenja po raspisanom Natječaju za prodaju građevinskog zemljišta u svrhu rješavanja stambenog...

Pojašnjenja po raspisanom Natječaju za prodaju građevinskog zemljišta u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladim obiteljima na području Općine Ražanac

1131

Poštovani!

S obzirom na mnogobrojne upite u svezi Natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladim obiteljima na području Općine Ražanac, objavljenom u dnevnim novinama ” Zadarski list” dana 08.05.2017. godine, i na web stranici Općine Ražanac dajemo pojašnjenje kako slijedi;

 

  • Popust pri kupnju nekretnina u vlasništvu Općine Ražanac radi rješavanja stambenog pitanja ostvaruje se na način da se plaća 25% ( popust iznosi 75%) od najpovoljnije ponuđene cijene u provedenom natječajnom postupku.

 

  • Da bi se ostvarili pravo na popust na kupoprodajnu cijenu, kupci su dužni dostaviti Općini;

 

–  Uvjerenje o prebivalištu izdano od nadležne Policijske uprave

– Izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da nemaju u Republici Hrvatskoj stan ili  kuću odnosno odgovarajuće građevinsko zemljište u vlasništvu ili suvlasništvu

Sukladno članku 26. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Ražanac (” Službeni glasnik Zadarske županije” , broj:1/14), propisano je da osobe koje kupe građevinsko zemljište po povoljnim uvjetima, isto zemljište ne mogu prodati ili na bilo koji način otuđiti narednih 25 godina od dana kupnje, što će se regulirati ugovorom, na način da će se zatražiti upis zabilježbe zabrane otuđenja pri Zemljišno – knjižnom odjelu Općinskog suda u Zadru. Ako osoba koja kupi građevinsko zemljište po povoljnijim uvjetima, iz opravdanih razloga mora prodati takvo zemljište, ako u roku od 3 godine ne ishodi rješenje o uvjetima gradnje, odnosno ne dostavi dokaz da je u tijeku takav postupak, dužna je uplatiti razliku do pune tržišne cijene Općini Ražanac.

Za sva dodatna pitanja ili pojašnjenja možete se obratiti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ražanac.

 

S poštovanjem!

NAČELNIK OPĆINE RAŽANAC

Nikola Miletić, ing

 

pojasnjena-po-raspisanom-natjecaju-za-mlade-obitelji