OTVORENI JAVNI POZIV PRIPADNICIMA CILJANE SKUPINE ZA SUDJELOVANJE U PROJEKTU .,RAŽANAC –...

OTVORENI JAVNI POZIV PRIPADNICIMA CILJANE SKUPINE ZA SUDJELOVANJE U PROJEKTU .,RAŽANAC – MOJ DOM + II“ U OKVIRU POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA „ZAŽELI – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE“

243

 

 

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovînskog sustava obitelji i socijalne politike KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-23-11 od 12 prosinca 2023. i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus, Program Učinkoviti ljudski potencijali u financijskom razdoblju 202l-2027., Zaželi — prevencija institucionalizacije, od 15. prosinca 2023. godine korisniku bespovratnih sredstava Općini Ražanac odobren je projekt .,Ražanac – moj dom + II“, (SF.3.4.11.01.0002) te članka 42. Statuta Općine Ražanac („Službeni glasnik Općine Ražanac“, broj: 04/18,03/21,18/22).

Općinski načelnik Općine Ražanac, objavljuje

 

 

OTVORENI JAVNI POZIV PRIPADNICIMA CILJANE SKUPINE ZA SUDJELOVANJE U PROJEKTU .,RAŽANAC – MOJ DOM + II“ U OKVIRU POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA „ZAŽELI – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE“

 

 

 

Odabranim projektom „Ražanac – moj dom + II“ predviđeno je pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama (65 i više godina) i osobama s invaliditetom (starijim od 18 godina), i to kroz organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene i zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba, uz isporuku paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština.

 

Pravo sudjelovanja u projektu imaju samo pripadnici ciljane skupine koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

 

 1. Osoba starija od 65 godina koja živi u samačkom kućanstvu, te mjesečni prihodi ne prelaze iznos 120% od prosječne starosne mirovine prema HZMO sa mirovinskim stažom od 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO joś nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta i koja istovremeno ne koristi slijedeće usluge – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja te osobne asistencije koju pruža osobni asistent,
 2. Osoba koja živi u dvočlanom kućanstvu, te mjesečni prihodi ne prelaze iznos 200% od proșječne starosne mirovine prema HZMO sa mirovinskim stažem od 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta i koja istovremeno ne koristi sljedeće usluge – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja te osobne asistencije koju pruža osobni asistent.
 3. Osobe koje žive u višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina, te mjesečni prihodi ne prelaze iznos 300% od prosječne starosne mirovine prema HZMO sa mirovinskim stažem od 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta i koji istovremeno ne koriste slijedeće usluge -usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent.

4.Osobe starije od 18 godina s invaliditetom trećeg iIi četvrtog stupnja težine invaliditeta koje žive u samačkom, dvočlanom ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina i koje istovremeno ne koriste usluge pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent i čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

 

Popunjen Obrazac 1.: Prijava na Otvoreni Javni poziv mogu podnijeti svi pripadnici cljjane skupine koji zadovoljavaju navedene uvjete, zajedno s dokaznom dokumentacijom kojom to potvrđuju:

 

Za osobe starije od 65 godina:

 1. Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake iIi slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika,
 2. Potvrda Porezne uprave o visini dohodaka i primitka
 3. Popunjen i potpisan Obrazac 2: Izjava pripadnika ciljane skupine o broju članova kućanstva,

 

 

Za odrasle osobe s invaliditetom:

 1. Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake iIi slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika,
 2. popunjen i potpisan Obrazac Izjava pripadnika ciljane skupine o broju članova kućanstva,
 3. Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom ili nalaz i mišljenje Zavoda za vjeśtačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta — oštećenja funkcionalnih sposobnosti

 

 

 

 

Popunjavanjem obrazaca koji se nalaze uz prilog ovog Javnog poziva za sudjelovanjem u projekta svaki zainteresirani pripadnik ciljane skupine upoznat je da se njegovi osobni podaci prikupljaju i obrađuju u svrhu izrade i podnošenja projektnog prijedloga, provedbe postupka dodjele bespovratnih sredstava, sklapanja i izvršavanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, provedbe revizije postupka odabira, postupka dodjele bespovratnih sredstava i izvršenja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te u svrhu provođenja vrednovanja provedbe Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021.“

 

 

OBAVEZNO: Svi zainteresirani pripadnici ciljane skupine koji zadovoljavaju navedene uvjete iz ovog Otvorenog Javnog poziva obrasce za prijavu mogu preuzeti na stranicama Općine Ražanac www.opcina-razanac.hr ili osobno  u Općini Ražanac,  Ražanac XVII 61, radnim danom od 7.30 do 15.30 sati.

 

Pripadnici ciljane skupine ulaze u projektnu aktivnost za cijelo vrijeme trajanja ovog Javnog poziv, a po zadovoljenju uvjeta propisanih Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 2021.-2027., Kodni broj: SF.3.4.11.01.0002, .,Ražanac – moj dom +II“

 

 

Preuzeti i ispunjeni obrasci mogu se predati svakim radnim danom, od ponedjeljka do petka, i to u vremenu od 07.30 do 15:30 sati, u prostorijama Općine Ražanac,  Ražanac XVII 61, ili putem pošte na adresu Općine Ražanac: Ražanac XVII 61, Ražanac 23248. Prijave traju trajno, do završetka projekta.

 

 

NAČELNIK

Damir Jordan, ing.

 

 

 

KLASA: 102-01/24-01/07

URBROJ: 2198-11-03-24-1

Ražanac: 20.02.2024. godine

 

 

 

 

 1. Obrazac Prijava za Javni poziv,

,

 1. Obrazac Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva,

 

Obrazac-1.-Prijava-na-Javni-poziv (1)

Obrazac-3.-Izjava-pripadnika-ciljane-skupine-o-broju-clanova-kucanstva