Natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Ražanac na...

Natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Ražanac na radno mjesto – Komunalni djelatnik

3045

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/11), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ražanac raspisuje:

 

NATJEČAJ

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Ražanac na radno mjesto

 

– KOMUNALNI DJELATNIK- 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca

Natječaj za KOMUNALNI DJELATNIK NA NEODREĐENO