Održavanje ponovne javne rasprave o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja...

Održavanje ponovne javne rasprave o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ražanac

1459

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju ( ” Narodne novine” 155/13) i članka 9. Odluke o izradi izmjena i dopuna PPUO Općine Ražanac ( ” Službeni glasnik” Zadarske županije broj:  13/14), Općinski načelnik

OBJAVLJUJE

održavanje ponovne javne rasprave

 o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ražanac

 

  1. Ponovna Javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ražanac (u daljnjem tekstu :Plan), održati će se u periodu od 16.11.2016. godine do 28.11.2016.god. organiziranjem javnog uvida i javnog izlaganja.

 

  1. 2. Javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ražanacbiti će svakog radnog dana osim subote u vremenu od 09,00 do 14.00 sati u prostorijama Općine Ražanac, ulica XVII kbr.61. Na javnom uvidu biti će izložen tekstualni i grafički dio prijedloga, te sažetak za javnost.

  1. Javno izlaganje održati će se u srijedu23.11.2016.godine u 13.00 sati u prostorijama Općine Ražanac, ulica XVII kbr.61.

 

  1. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Ražanac za ponovnu javnu raspravu mogu se podnositi samo u vezi s izmjenama nastalim u javnoj raspravi na prvi prijedlog Izmjene i dopune Plana.

  1. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe iz prethodnog stavka zaprimit će se za vrijeme trajanje javne rasprave tako da se iste mogu upisati u knjizi primjedbi izloženoj uz prijedlog Plana ili se mogu dostaviti kao službeni podnesak na Općinu Ražanac. Samo će se prihvatiti potpisane i čitko napisane primjedbe.

 

                                                                                  NAČELNIK OPĆINE RAŽANAC:

                                                                                   Nikola Miletić, ing.

Održavanje ponovne javne rasprave o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ražanac