Odluka o zabrani napuštanja županije prema mjestu prebivališta ili boravišta u Republici...