Odluka o poništenju javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine...

Odluka o poništenju javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac u svrhu izgradnje građevine ugostiteljsko-turističke namjene za smještaj i boravak gostiju

421

Na temelju članka 42. Statuta Općine Ražanac (“Službeni glasnik” Općine Ražanac, br. 04/18, 03/21, 18/22), Općinski načelnik Općine Ražanac, d o n o s i

 

 

ODLUKU

o poništenju javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac u svrhu izgradnje građevine ugostiteljsko-turističke namjene za smještaj i boravak gostiju

 

I.

Poništava se javni natječaj za prodaju za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac u izgradnje građevine ugostiteljsko-turističke namjene za smještaj i boravak gostiju.

 

II.

Javni natječaj iz stavka I. objavljen je na web stranici Općine Ražanac i u Zadarskom listu dana 02. prosinca 2022. godine.

 

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave na internetskoj stranici Općine Ražanac.

 

 

 

NAČELNIK OPĆINE RAŽANAC:

 

Damir Jordan, ing.

 

KLASA: 940-01/22-01/156

URBROJ:2198-11-22-4

Ražanac,  27.12.2022.