Odluka o poništenju javnog natječaja za prodaju rabljenog službenog vozila u...

Odluka o poništenju javnog natječaja za prodaju rabljenog službenog vozila u vlasništvu Općine Ražanac

758

Na temelju članka 42. Statuta Općine Ražanac (“Službeni glasnik” Općine Ražanac, br. 04/18), Općinski načelnik Općine Ražanac, d o n o s i

 

ODLUKU

o poništenju javnog natječaja za prodaju rabljenog službenog vozila

u vlasništvu Općine Ražanac

 

I.

Poništava se javni natječaj za prodaju rabljenog službenog vozila u vlasništvu Općine Ražanac.

II.

Javni natječaj iz stavka I. objavljen je na web stranici Općine Ražanac dana 20. svibnja 2020. godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na internetskoj stranici Općine Ražanac.

 

 

 

KLASA:400-01/20-01/98

URBROJ.:2198-10-20-3

Ražanac,  04.06.2020.

 

NAČELNIK OPĆINE RAŽANAC:

Nikola Miletić, ing.

odluka-o-ponistenju-javnog-natjecaja-za-prodaju-rabljenog-sluzbenog-vozila-u-vlasnistvu-opcine-razanac