Odluka o početku obnašanja dužnosti zamjenika općinskog načelnika