Odluka o obustavi rada Dječjeg vrtića Ražanac

Odluka o obustavi rada Dječjeg vrtića Ražanac

752

Na temelju zaključka Stožera civilne zašitete Zadarske županije KLASA: 810-01/17-01/05, URBROJ: 2198/1-01/1-20-115 od dana 13.03.2020.g. Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ražanac donosi:

ODLUKU

o obustavi rada

Dječjeg vrtića Ražanac

 

Članak 1.

Dječji vrtić Ražanac sukladno preporuci Stožera civilne zaštite Zadarske županije privremeno obustavlja s radom u naredna dva tjedna.

Članak 2.

Osoblje DV Ražanac će svakog radnog dana osigurati dežurstva za djecu koju roditelju nemaju kome povjeriti tijekom trajanja gore navedenog perioda.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave na web stranicama Općine Ražanac.

 

Ražanac,  13.03.2020.godine

                                                      PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

                                                      Hrvoje Benić, mag.iur., v.r.