Odluka o mjerama sprječavanja širenja epidemije bolesti koronavirusa COVID-19 na području općine...

Odluka o mjerama sprječavanja širenja epidemije bolesti koronavirusa COVID-19 na području općine Ražanac

911

 

Na temelju Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama sprečavanja širenja epidemije bolesti koronavirusa COVID-19 na području Republike Hrvatske, Odluke o potrebi ograničavanja rada i mjerama ponašanja na području Zadarske županije Stožera Civilne zaštite Zadarske županije od 17. ožujka 2020.g. i članka 42. Statuta Općine Ražanac (“Službeni glasnik” Općine Ražanac, br. 04/18), Općinski načelnik Općine Ražanac, d o n o s i

 

ODLUKU

O MJERAMA SPRJEČAVANJA ŠIRENJA EPIDEMIJE BOLESTI KORONAVIRUSA COVID-19 NA PODRUČJU OPĆINE RAŽANAC

 

   Članak 1.

            Na području Općine Ražanac do daljnjega se odgađaju sva okupljanja stanovništva na otvorenom i zatvorenom prostoru po bilo kojoj osnovi, sve manifestacije, sportska natjecanja, kulturne priredbe i ostali javni skupovi.Dječji vrtić Ražanac prestaje s redovitim obavljanjem poslova u razdoblju od 16. – 30. ožujka 2020.g.

Članak 2.

            Dječji vrtić Ražanac prestaje s redovitim obavljanjem poslova u razdoblju od 16. – 30. ožujka 2020.g.

Članak 3.

Općina Ražanac do daljnjega neće primati stranke, te se mole iste da se za sve upite Općini Ražanac obrate putem telefona 023/651-402 ili na email: juo@opcina-razanac.hr.

 

Članak 4.

            Knjižnica Jurja Barakovića te Turistička zajednica Općine Ražanac prestaju s redovitim obavljanjem poslova te neće primati stranke do daljnjega.

 

Članak 5.

            Daje se preporuka o obavljanju pokopa pokojnika u krugu obitelji.

 

Članak 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a vrijedi do opoziva.

KLASA: 810-01/20-01/03

URBROJ: 2198-10-20-1

Ražanac, 16. ožujka 2020.godine

NAČELNIK OPĆINE RAŽANAC:

                                                                                                   Nikola Miletić, ing.

odluka-o-mjerama-sprjecavanaj-sirenja-epidemije-bolesti-koronavirusa-covid-9-na-podrucju-opcine-razanac