Odluka o dodjeli studentskih stipendija

Odluka o dodjeli studentskih stipendija

1578

 Temeljem članka 7. i 8. Pravilnika o uvjetima, načinu i postupku dodjele potpore učenicima i studentima, Klasa:600-01/02-01/07, Ur.broj:2198-10-02-1, te članka  40. Statuta Općine Ražanac (”Službeni glasnik Zadarske županije” 7/14, 10/14, 09/15), Općinski načelnik Općine Ražanac, donosi:

ODLUKU

o dodjeli studentskih potpora

Članak 1.

Prihvaća se Zapisnik sa sjednice povjerenstva za dodjelu studentskih potpora Klasa: 600-01/17-01/173, Ur.broj:2198-10-17-1 od 15.studenog 2017.godine

 

Članak 2

U nastavnoj godini 2017/2018. počevši od 02. listopada 2017. godine zaključno do 30. lipnja 2018. godine odobrava se 12 studentskih potpora u mjesečnom iznosu od 500,00 kuna.

Članak 3.

Mjesečna potpora od 500,00 kuna dodjeljuje se prema utvrđenoj rang listi slijedećim studentima: Josipa Perković, Josip Matak, Antonio Dundović, Stošić Matea, Tina Miletić, Luka Miletić, Paulo Dušević, Toni Rudić, Lucija Dundović, Katarina Miletić, Matea Žagar i Lucija Prpić.

 

Članak 4.

Potpore će se početi isplatiti od 02. listopada 2017. godine retrogradno.

Članak 5.

Novčana potpora u iznosu od 2.000,00 kuna  dodjeljuju se slijedećim studentima:  Marko Miočić, Vranković Mario, Vranković Lucija, Grgur Ivanac, Nikolina Žunić, Stošija Jović,Dina Miletić, Martina Miočić, Josipa Jakovinović, Paula Dušević, Ante Uzelac i Kiara Perković.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon dana objave, a objavit će se u ”Službenom glasilu Općine Ražanac”.

KLASA:600-01/17-01/174

UR.BR.:2198-10-17-1

Ražanac, 16. 11. 2017.

                                                                                  NAČELNIK OPĆINE RAŽANAC

                                                                                                     Nikola Miletić, ing.