ODLUKA o djelomičnom poništenju javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u...

ODLUKA o djelomičnom poništenju javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac

343

Na temelju članka 42. Statuta Općine Ražanac (“Službeni glasnik” Općine Ražanac, br. 04/18, 03/21, 18/22) te točke 14. Natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac KLASA: 940-01/23-01/32, URBROJ:2198-11-04-23-1, Općinski načelnik Općine Ražanac, d o n o s i

 

 

ODLUKU

o djelomičnom poništenju javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac

 

I.

Djelomično se poništava javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac vezan za redni broj 18. k.č. 3888 k.o. Ražanac.

 

II.

Javni natječaj iz stavka I. objavljen je na web stranici Općine Ražanac i u Zadarskom listu dana 15. svibnja 2023. godine.

 

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave na internetskoj stranici Općine Ražanac.

 

 

 

NAČELNIK OPĆINE RAŽANAC:

 

Damir Jordan, ing.

 

KLASA: 940-01/23-01/32

URBROJ:2198-11-04-23-3

Ražanac,  09.06.2023.