Objava zbirnih lista i kandidacijskih lista

Objava zbirnih lista i kandidacijskih lista

791

Sukladno odredbi čl. 26 st. 1. Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine br. 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21, dalje: Zakon) dostavljamo sve pravovaljano predložene kandidacijske liste i zbirnu listu za izbor članova općinskog vijeća i zbirnu listu pravovaljano predloženih kandidatura za općinskog načelnika.

Ovim putem obavještavamo da od trenutka ove objave teče rok od 48 sati za prigovore na objavljene zbirne liste

Vrijeme objave: 13:00 sati

Rjesenje-zbirno načelnici

Rjesenje-zbirno kandidacijske liste