Objava biračima Općine Ražanac

Objava biračima Općine Ražanac

2192

Odluku o raspisivanju prijevremenih izbora za Općinsko vijeće i općinskog načelnika te zamjenike općinskog načelnika

 

Objava biračima Ražanac

POVEZANO