Objava biračima Općine Ražanac

Objava biračima Općine Ražanac

1284

Ured državne uprave u Zadarskoj županiji, Služba za opću upravu, temeljem članka 23. stavka 4.  Zakona o registru birača (“Narodne novine” broj 144/2012 I 105/2015)

d o n o s i

O  B  J  A  V  U     B I R A Č I M A

O P Ć I N E   R A Ž A N A C

 

Općinsko vijeće Općine Ražanac je na 5. sjednici održanoj 11. listopada 2016.g. donijelo

– Odluku o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora Općine Ražanac, KLASA: 026-01/16-01/06, URBROJ: 2198-10-16-1 od 11.10.2016.g.,

za mjesne odbore:

                        – RAŽANAC                            – RTINA

                        – RADOVIN                             – JOVIĆI

                        – LJUBAČ                                – LJUBAČKI STANOVI

                        – KRNEZA                                – PODVRŠJE

Odluka  je  objavljena u “Službenom glasilu Općine Ražanac” broj 10/16 od 13. listopada 2016.g., a stupila je na snagu 14. listopada 2016.g.

ZA DAN PROVEDBE IZBORA ODREĐENA JE NEDJELJA

20. STUDENOG 2016. GODINE

Birači  Općine Ražanac mogu podnositi zahtjeve u upis, dopunu ili ispravak u registru birača najkasnije 10 dana prije dana određenog za održavanje izbora.

ROK DO KOJEG BIRAČI MOGU PODNOSITI ZAHTJEVE ZA UPIS, DOPUNU

ILI ISPRAVAK REGISTRA BIRAČA ISTJEČE

9. studenog 2016. GODINE

 

Usmeni ili pisani zahtjev za upis, dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar birača podnosi se nadležnom tijelu koje vodi registar birača, SVAKIM RADNIM DANOM U VREMENU OD 08,00 – 16 SATI.

 

NADLEŽNO TIJELO ZA REGISTAR BIRAČA

 

URED DRŽAVNE UPRAVE U ZADARSKOJ ŽUPANIJI, SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU,  ZADAR  Josipa Jurja Strossmayera 20 (kod Hitne pomoći),  tel. 350-124

Objava biračima Općine Ražanac