Objava biračima – Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina