Obavijesti o suzbijanju odraslih oblika komaraca (adulticidne dezinsekcije)

Obavijesti o suzbijanju odraslih oblika komaraca (adulticidne dezinsekcije)

3032

Obavijest o suzbijanju odraslih oblika komaraca (adulticidne dezinsekcije)

CIKLON d.o.o. za sanitarnu zaštitu čovjekove okoline, Zadar, provodit će mjere suzbijanja odraslih oblika komaraca (adulticidne dezinsekcije) DANA 06.07. na 07.07. i 07.07. na 08.07.2016. godine Suzbijanje komaraca obaviti će se metodom hladnog orošavanja uz uporabu stroja koji aplicira kapljice insekticida u ULV spektru, čime se postiže bolje prekrivanje prostora i veća efikasnost. Koristit će se preparat na bazi sintetskog piretrina (buhača), a.t. permetrin, piperonilbutoksid, S-bioaletrin niske toksičnosti za ljude i toplokrvne životinje. Formulacijski sistem osigurava evaporaciju vode iz kapljica spreja, produžujući tako korisno vrijeme djelovanja insekticida. Isto tako molimo cijenjeno građanstvo da u krugu svog stambenog prostora, okućnice ili vrta isprazne zaostalu vodu u kantama, bačvama, posudama za cvijeće i sl. Na taj način postići će se sveobuhvatnost u suzbijanju komaraca a time i mirnije noći. Za sva eventualna pitanja slobodno nam se obratite.

Ciklon d.o.o.Zadar Sanitarna zaštita čovjekove okoline Put Murvice 14, 23 000 Zadar, Hrvatska tel: +385 023/ 344 000, fax: 023/ 344 001

 

Obavijesti o suzbijanju odraslih oblika komaraca (adulticidne dezinsekcije) Općina Ražanac