Obavijest za stanovnike općine Ražanac

Obavijest za stanovnike općine Ražanac

1206

Poštovani,

obavještavamo Vas da će Društvo Čistoća d.o.o. Zadar od 08. – 14. svibnja 2017. u Ražancu (kod groblja), postaviti kontejner za prikupljanje biorazgradivog otpada.

 

Što je biorazgradivi otpad?

 • biorazgradivi otpad čine ostaci od pripreme hrane te vrtni i zeleni otpad
 • biorazgradivi otpad je vrijedna sirovina za proizvodnju komposta što je i najprihvatljiviji

način zbrinjavanja organskog otpada

 • kompostiranjem biootpada količina kućnog otpada može se smanjiti za 1/3!

U smeđi kontejner se odlaže:

 • kuhinjski otpad (ostaci i kora voća i povrća, ljuske jaja, talog od kave, vrećice od čaja,

ostaci kruha, listovi salate, blitve, kelja i sl.)

 • vrtni ili zeleni otpad (uvelo cvijeće, granje, otpalo lišće, otkos trave i živice, zemlja iz

lončanica, ostaci voća i povrća i sl.);

 • ostali biootpad (kora drveta, kosa i dlaka, piljevina, papirnate maramice, borove iglice,

male količine papira u koje su bili zamotani kuhinjski otpaci).

U posudu je zabranjeno odlagati:

 • tekući ostaci kuhane hrane,
 • meso, riba, kosti, koža,
 • mliječni proizvodi, ulja i masti,
 • pepeo, ambalaža, guma, opasni otpad,
 • obojeni i lakirani drveni otpad,
 • papirnati i stakleni otpad,
 • odjeća, cigarete i dr

Pravilno odloženi otpad korisna je sirovina. Odvajanje otpada omogućuje recikliranje i ponovnu uporabu čime se štede sirovine i energija, smanjuje onečišćenje vode i zraka, te smanjuje količina otpada, što direktno doprinosi očuvanju prirode i čistoći okoliša u kojem živimo.

Vaša Čistoća d.o.o. Zadar