Obavijest – Početak radova na izgradnji Ribarnice-Tržnice u Ražancu

Obavijest – Početak radova na izgradnji Ribarnice-Tržnice u Ražancu

184

Poštovani,

„Općina Ražanac je nakon potpisanog ugovora sa izvođačem radova započela projekt izgradnje Ribarnice-Tržnice u Ražancu. U sklopu istog Projekt Izgradnja i opremanje ribarnice u Ražancu iznosi 1.839.460,06 kuna, Javna potpora iznosi 1.285.368,49 kune, EU sufinanciranje: 1.092.563,21 kune, RH sufinanciranje: 192.805,27 kuna.

Za predmetni projekt sredstva su osigurana preko natječaja FLAG-a „Tri Mora“ u okviru Mjere 1.1, sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

Općina Ražanac

1