Obavijest – Odvoz otpada

Obavijest – Odvoz otpada

1066

Poštovani,

Obavještavamo Vas da društvo Čistoća d.o.o. započinje primjenu novog rasporeda odvoza za miješani komunalni i reciklabilni otpad od 15. lipnja 2022. godine do 15. rujna 2022. godine. Rasporedi odvoza dostupni su na na web stranici www.cistoca-zadar.hr

Odvoz miješanog komunalnog otpada – srijeda, subota

Odvoz reciklabilnog otpada (svaki drugi ponedjeljak od 27. lipnja 2022.g.)